Sprzęt

Ubranie specjalne 11 szt.
Ubranie specjalne 12 szt